RSS
A A A
SmodBIP

świadczenia rodzinneZ dniem 01.05.2004 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach rozpoczął wypłatę świadczeń rodzinnych wprowadzonych ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255). W/w ustawa dzieli świadczenia na:

Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków:
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka.
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka.
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka.
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe)

Świadczenia opiekuńcze w skład, których wchodzą:

Zasiłek pielęgnacyjny,
Świadczenie pielęgnacyjne.
Specjalny zasiłek opiekuńczy

Świadczenie rodzicielskie – wprowadzone do w/w ustawy od 01.01.2015r.,

Nowelizacje i zmiany w ustawach doprowadziły do wprowadzenia z dniem 01.10.2008 r nowego świadczenia jakim jest świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Ustawa z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów określa zasady oraz sposób postępowania przy przyznawaniu tego typu świadczenia.

Nowym świadczeniem jest świadczenie wychowawcze znane jako Program Rodzina 500+ wprowadzone Ustawą z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci od 01.04.2016r.

Jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka – " ZA ŻYCIEM "


Opublikował: Mariusz Mariusz
Publikacja dnia: 13.12.2016
Podpisał: Mariusz Kobylarczyk
Dokument z dnia: 13.12.2016
Dokument oglądany razy: 9 797