RSS
A A A
SmodBIP

oferty pracyProtokół z przeprowadzenia wyboru złożonych ofert - Poradnictwo mediacyjner.pdfProtokół z przeprowadzenia wyboru złożonych ofert - Terapeuta uzależnień.pdfProtokół z przeprowadzenia wyboru złożonych ofert - poradnictwo pedagogiczne.pdfProtokół z przeprowadzenia wyboru złożonych ofert - poradnictwo psychologiczne.pdfProtokół z przeprowadzenia wyboru złożonych ofert - poradnictwo prawne.pdf
Zaproszenie do złożenia oferty na prowadzenie indywidualnego w zakresie poradnictwa terapii uzależnień


ZAPYTANIE OFERTOWEZałącznik nr 1 - OświadczeniaZałącznik nr 2 - Formularz ofertyZałącznik nr 3 - Doświadczenie zawodowe WykonawcyZałącznik nr 4 - Wykaz doświadczenia we współpracyZałącznik nr 5 - Klauzula informacyjna
Zaproszenie do złożenia oferty na prowadzenie indywidualnego w zakresie poradnictwa mediacyjnego


ZAPYTANIE OFERTOWEZałącznik nr 1 - OświadczeniaZałącznik nr 2 - Formularz ofertyZałącznik nr 3 - Doświadczenie zawodowe WykonawcyZałącznik nr 4 - Wykaz doświadczenia we współpracyZałącznik nr 5 - Klauzula informacyjna
Zaproszenie do złożenia oferty na prowadzenie indywidualnego poradnictwa pedagogicznego


ZAPYTANIE OFERTOWEZałącznik nr 1 - OświadczeniaZałącznik nr 2 - Formularz ofertyZałącznik nr 3 - Doświadczenie zawodowe WykonawcyZałącznik nr 4 - Wykaz doświadczenia we współpracyZałącznik nr 5 - Klauzula informacyjna
Zaproszenie do złożenia oferty na prowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego


ZAPYTANIE OFERTOWEZałącznik nr 1 - OświadczeniaZałącznik nr 2 - Formularz ofertyZałącznik nr 3 - Doświadczenie zawodowe WykonawcyZałącznik nr 4 - Wykaz doświadczenia we współpracyZałącznik nr 5 - Klauzula informacyjna
Zaproszenie do złożenia oferty na prowadzenie indywidualnego poradnictwa prawnego


ZAPYTANIE OFERTOWEZałącznik nr 1 - OświadczeniaZałącznik nr 2 - Formularz ofertyZałącznik nr 3 - Doświadczenie zawodowe WykonawcyZałącznik nr 4 - Wykaz doświadczenia we współpracyZałącznik nr 5 - Klauzula informacyjna_Prawnik


INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEKwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienieOświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnychOświadczenie o niekaralnosciOświadczenie o pełnej zdolnosci do czynnosci prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznychOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych


Zaproszenie do złożenia oferty na prowadzenie indywidualnego poradnictwa w zakresie terapi uzależnień


Protokół z przeprowadzenia wyboru złożonych ofertZAPYTANIE OFERTOWEZałącznik nr 1 - OświadczeniaZałącznik nr 2 - Formularz ofertyZałącznik nr 3 - Doświadczenie zawodowe WykonawcyZałącznik nr 4 - Wykaz doświadczenia we współpracy
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEKwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienieOświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnychOświadczenie o niekaralnosciOświadczenie o pełnej zdolnosci do czynnosci prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznychOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze -Referent w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym i Dodatków Mieszkaniowych pełniacy funkcję Inspektora Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Pomcy Społecznej w Pionkach

INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓWOgłoszenie o kandydatach zakawalifikowanych do weryfikacji końcowejOGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEKwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienieOświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnychOświadczenie o niekaralnosciOświadczenie o pełnej zdolnosci do czynnosci prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznychOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Zaproszenie do złożenia oferty na prowadzenie indywidualnego poradnictwa prawnego


Protokół z przeprowadzenia wyboru złożonych ofertZAPYTANIE OFERTOWEZałącznik nr 1 - OświadczeniaZałącznik nr 2 - Formularz ofertyZałącznik nr 3 - Doświadczenie zawodowe WykonawcyZałącznik nr 4 - Wykaz doświadczenia we współpracy
Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie poradnictwa mediacyjnego


Protokół z przeprowadzenia wyboru złożonych ofertZAPYTANIE OFERTOWEZałącznik nr 1 - OświadczeniaZałącznik nr 2 - Formularz ofertyZałącznik nr 3 - Doświadczenie zawodowe WykonawcyZałącznik nr 4 - Wykaz doświadczenia we współpracy
Zaproszenie do złożenia oferty na prowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego


Protokół z przeprowadzenia wyboru złożonych ofertZAPYTANIE OFERTOWEZałącznik nr 1 - OświadczeniaZałącznik nr 2 - Formularz ofertyZałącznik nr 3 - Doświadczenie zawodowe WykonawcyZałącznik nr 4 - Wykaz doświadczenia we współpracy
Zaproszenie do złożenia oferty na prowadzenie indywidualnego poradnictwa pedagogicznego


Protokół z przeprowadzenia wyboru złożonych ofertZAPYTANIE OFERTOWE-pedagogZałącznik nr 1 - OświadczeniaZałącznik nr 2 - Formularz ofertyZałącznik nr 3 - Doświadczenie zawodowe WykonawcyZałącznik nr 4 - Wykaz doświadczenia we współpracy
Zaproszenie do złożenia oferty na prowadzenie: Psychologicznej diagnozy indywidualnych potrzeb służącej do opracowania Indywidualnego Planu Działania


Protokół z przeprowadzenia wyboru złożonych ofertZAPYTANIE OFERTOWEZałącznik nr 1 - OświadczeniaZałącznik nr 2 - Formularz ofertyZałącznik nr 3 - Doświadczenie zawodowe WykonawcyZałącznik nr 4 - Wykaz doświadczenia we współpracy


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze - Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pionkach, ul. Leśna 5, 26-670 Pionki

INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓWOgłoszenie o kandydatach zakwalifikowanych do weryfikacji końcowejZarządzenie nr 9/2018OgłoszenieKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienieOświadczenie o braku przeciwwskazan zdrowotnychOświadczenie_o_niekaralnosciOświadczenie o pełnej zdolnosci do czynnosci prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznychOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych


Zaproszenie do złożenia oferty na prowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego wraz z opracowaniem IPD

WYNIKI ZAPYTANIE OFERTOWEGOZAPYTANIE OFERTOWEZałącznik nr 1 - OświadczeniaZałącznik nr 2 - Formularz ofertyZałącznik nr 3 - Doświadczenie zawodowe WykonawcyZałącznik nr 4 - Wykaz doświadczenia we współpracy.doc

Opublikował: Mariusz Kobylarczyk
Publikacja dnia: 02.03.2021
Podpisał: Mariusz Kobylarczyk
Dokument z dnia: 02.03.2021
Dokument oglądany razy: 14 334