RSS
A A A
SmodBIP

oferty pracy



Protokół z przeprowadzenia wyboru złożonych ofert - Poradnictwo mediacyjner.pdf



Protokół z przeprowadzenia wyboru złożonych ofert - Terapeuta uzależnień.pdf



Protokół z przeprowadzenia wyboru złożonych ofert - poradnictwo pedagogiczne.pdf



Protokół z przeprowadzenia wyboru złożonych ofert - poradnictwo psychologiczne.pdf



Protokół z przeprowadzenia wyboru złożonych ofert - poradnictwo prawne.pdf




Zaproszenie do złożenia oferty na prowadzenie indywidualnego w zakresie poradnictwa terapii uzależnień


ZAPYTANIE OFERTOWE



Załącznik nr 1 - Oświadczenia



Załącznik nr 2 - Formularz oferty



Załącznik nr 3 - Doświadczenie zawodowe Wykonawcy



Załącznik nr 4 - Wykaz doświadczenia we współpracy



Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna




Zaproszenie do złożenia oferty na prowadzenie indywidualnego w zakresie poradnictwa mediacyjnego


ZAPYTANIE OFERTOWE



Załącznik nr 1 - Oświadczenia



Załącznik nr 2 - Formularz oferty



Załącznik nr 3 - Doświadczenie zawodowe Wykonawcy



Załącznik nr 4 - Wykaz doświadczenia we współpracy



Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna




Zaproszenie do złożenia oferty na prowadzenie indywidualnego poradnictwa pedagogicznego


ZAPYTANIE OFERTOWE



Załącznik nr 1 - Oświadczenia



Załącznik nr 2 - Formularz oferty



Załącznik nr 3 - Doświadczenie zawodowe Wykonawcy



Załącznik nr 4 - Wykaz doświadczenia we współpracy



Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna




Zaproszenie do złożenia oferty na prowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego


ZAPYTANIE OFERTOWE



Załącznik nr 1 - Oświadczenia



Załącznik nr 2 - Formularz oferty



Załącznik nr 3 - Doświadczenie zawodowe Wykonawcy



Załącznik nr 4 - Wykaz doświadczenia we współpracy



Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna




Zaproszenie do złożenia oferty na prowadzenie indywidualnego poradnictwa prawnego


ZAPYTANIE OFERTOWE



Załącznik nr 1 - Oświadczenia



Załącznik nr 2 - Formularz oferty



Załącznik nr 3 - Doświadczenie zawodowe Wykonawcy



Załącznik nr 4 - Wykaz doświadczenia we współpracy



Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna_Prawnik






INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW





OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE



Kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie



Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych



Oświadczenie o niekaralnosci



Oświadczenie o pełnej zdolnosci do czynnosci prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych



Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych






Zaproszenie do złożenia oferty na prowadzenie indywidualnego poradnictwa w zakresie terapi uzależnień


Protokół z przeprowadzenia wyboru złożonych ofert



ZAPYTANIE OFERTOWE



Załącznik nr 1 - Oświadczenia



Załącznik nr 2 - Formularz oferty



Załącznik nr 3 - Doświadczenie zawodowe Wykonawcy



Załącznik nr 4 - Wykaz doświadczenia we współpracy




OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE



Kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie



Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych



Oświadczenie o niekaralnosci



Oświadczenie o pełnej zdolnosci do czynnosci prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych



Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych






OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze -Referent w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym i Dodatków Mieszkaniowych pełniacy funkcję Inspektora Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Pomcy Społecznej w Pionkach

INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW



Ogłoszenie o kandydatach zakawalifikowanych do weryfikacji końcowej



OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE



Kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie



Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych



Oświadczenie o niekaralnosci



Oświadczenie o pełnej zdolnosci do czynnosci prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych



Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych




Zaproszenie do złożenia oferty na prowadzenie indywidualnego poradnictwa prawnego


Protokół z przeprowadzenia wyboru złożonych ofert



ZAPYTANIE OFERTOWE



Załącznik nr 1 - Oświadczenia



Załącznik nr 2 - Formularz oferty



Załącznik nr 3 - Doświadczenie zawodowe Wykonawcy



Załącznik nr 4 - Wykaz doświadczenia we współpracy




Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie poradnictwa mediacyjnego


Protokół z przeprowadzenia wyboru złożonych ofert



ZAPYTANIE OFERTOWE



Załącznik nr 1 - Oświadczenia



Załącznik nr 2 - Formularz oferty



Załącznik nr 3 - Doświadczenie zawodowe Wykonawcy



Załącznik nr 4 - Wykaz doświadczenia we współpracy




Zaproszenie do złożenia oferty na prowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego


Protokół z przeprowadzenia wyboru złożonych ofert



ZAPYTANIE OFERTOWE



Załącznik nr 1 - Oświadczenia



Załącznik nr 2 - Formularz oferty



Załącznik nr 3 - Doświadczenie zawodowe Wykonawcy



Załącznik nr 4 - Wykaz doświadczenia we współpracy




Zaproszenie do złożenia oferty na prowadzenie indywidualnego poradnictwa pedagogicznego


Protokół z przeprowadzenia wyboru złożonych ofert



ZAPYTANIE OFERTOWE-pedagog



Załącznik nr 1 - Oświadczenia



Załącznik nr 2 - Formularz oferty



Załącznik nr 3 - Doświadczenie zawodowe Wykonawcy



Załącznik nr 4 - Wykaz doświadczenia we współpracy




Zaproszenie do złożenia oferty na prowadzenie: Psychologicznej diagnozy indywidualnych potrzeb służącej do opracowania Indywidualnego Planu Działania


Protokół z przeprowadzenia wyboru złożonych ofert



ZAPYTANIE OFERTOWE



Załącznik nr 1 - Oświadczenia



Załącznik nr 2 - Formularz oferty



Załącznik nr 3 - Doświadczenie zawodowe Wykonawcy



Załącznik nr 4 - Wykaz doświadczenia we współpracy






OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze - Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pionkach, ul. Leśna 5, 26-670 Pionki

INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW



Ogłoszenie o kandydatach zakwalifikowanych do weryfikacji końcowej



Zarządzenie nr 9/2018



Ogłoszenie



Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie



Oświadczenie o braku przeciwwskazan zdrowotnych



Oświadczenie_o_niekaralnosci



Oświadczenie o pełnej zdolnosci do czynnosci prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych



Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych






Zaproszenie do złożenia oferty na prowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego wraz z opracowaniem IPD

WYNIKI ZAPYTANIE OFERTOWEGO



ZAPYTANIE OFERTOWE



Załącznik nr 1 - Oświadczenia



Załącznik nr 2 - Formularz oferty



Załącznik nr 3 - Doświadczenie zawodowe Wykonawcy



Załącznik nr 4 - Wykaz doświadczenia we współpracy.doc





Opublikował: Mariusz Kobylarczyk
Publikacja dnia: 02.03.2021
Podpisał: Mariusz Kobylarczyk
Dokument z dnia: 02.03.2021
Dokument oglądany razy: 14 153